Centrum voor Jeugd en Gezin
Klacht

Compliment of Klacht

Het Centrum voor Jeugd en Gezin leert graag van jouw ervaring. Heb je een compliment? Laat het ons weten. Ben je niet tevreden over de houding en gedrag van een jeugdprofessional? Wil je een signaal afgeven of een klacht indienen hierover? Dat kan! 

 

Rechtstreekse weg

De meest rechtstreekse weg is te mailen naar info@cjgelzu.nl onder vermelding van signaal/klacht. De kwaliteitsmedewerker Jeugd zal aan de slag gaan met jouw mail. Samen in gesprek, samen op zoek naar verbetering of een oplossing staat in deze voorop.

 

Gemeentelijke weg

Bekijk gerust de websites van de gemeente Etten-Leur en de de gemeente Zundert voor informatie. Ook hier kun je terecht met jouw klacht. Goed om aan te geven dat jouw klacht in eerste instantie door de Secretaris Klachtencommissie wordt doorgezet naar de kwaliteitsmedewerker Jeugd. 

 

Postadres

Etten-Leur Zundert
College van Burgemeester en Wethouders College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10.1000    Postbus 10.001
4870 GA  Etten-Leur     4800 GZ  Zundert

 

Een klacht is niet hetzelfde als een inhoudelijk bezwaar 

Ben je het niet eens met een inhoudelijke beslissing genomen door het Centrum voor Jeugd en Gezin Etten-Leur en Zundert? Dan kun je geen klacht indienen. Je kunt dan binnen 6 weken in bezwaar. In het gezinsplan of de beschikking staat de exacte procedure beschreven.