Centrum voor Jeugd en Gezin
CJG | Dyslexie

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie

De gemeenten Etten-Leur en Zundert vergoeden op basis van de Jeugdwet de diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie voor jeugdigen van 7 tot en met 12 jaar oud die basisonderwijs volgen (groep 3 tot en met 8). De informatie hieronder heeft alleen betrekking om de vergoeding van de diagnose ernstige dyslexie en niet op de behandeling die daar mogelijk op volgt.


Hier gelden wel 3 voorwaarden voor:

  1. U heeft een brief ontvangen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda e.o. PO 3003 (verder RSV Breda e.o. PO 3003), waarin het advies staat dat uw kind in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek ten aanzien van Ernstige Dyslexie.
  2. U benadert voor de diagnose voor Ernstige Dyslexie een gecontracteerde aanbieder die door de regio West-Brabant West (WBW) in de jeugdhulpcatalogus wordt vermeld.
  3. De gekozen jeugdzorgaanbieder doorloopt het met de gemeenten afgesproken proces op de juiste wijze.


Voorwaarde 1

Om in aanmerking te komen voor vergoede diagnostiek ten aanzien van ernstige dyslexie wordt de aanvraag hiervoor door de basisschool van uw kind, via een beveiligd systeem, ingediend bij RSV Breda e.o. PO 3003. Hiervoor is uw schriftelijke toestemming nodig.

De aanvraag bestaat uit o.a. het Leerlingdossier Dyslexie met de benodigde bijlagen. De basisschool kan ouder(s)/verzorger(s) hierover verder informeren. Informatie is ook te vinden op de website van RSV Breda en Dyslexie Centraal.  

Ouders kunnen niet zelf een dossier indien. Alleen complete dossiers die via het beveiligde systeem door de school van uw kind worden ingediend, kunnen door RSV Breda e.o. PO 3003 in behandeling worden genomen.

Vragen? Bel gerust 076-5607778 voor meer informatie.


Voorwaarde 2

Als u de brief met daarin een positief advies voor te vergoeden diagnostiek ernstige dyslexie hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met een gespecialiseerde en door de jeugdhulpregio West-Brabant West gecontracteerde jeugdzorgaanbieder. Volg hiervoor deze link. 

Heeft u een andere aanbieder op het oog, dan adviseren wij u eerst goed na te gaan of deze aanbieder een contract heeft met de jeugdhulpregio West-Brabant West. Zo niet, dan is vergoeding niet mogelijk.

 

Voorwaarde 3

De gekozen aanbieder mailt de brief van RSV Breda e.o. PO 3003 met een positief advies voor te vergoeden diagnostiek ernstige dyslexie via een beveiligd mailadres naar arrangementettenleurzundert@zorgmail.nl 

Hierna ontvangt de gekozen aanbieder een brief 'ontvangstbevestiging' van de gemeente Etten-Leur & Zundert en kan de facturering door de aanbieder bij de gemeente plaatsvinden.

 

Let op!

  • Jeugdprofessionals van het CJG Etten-Leur en Zundert hebben ten aanzien van de vaststelling of uw kind in aanmerking komt voor te vergoeden dyslexie geen rol meer.
  • Ook de huisarts kan geen verwijzing uitschrijven voor een vergoeding voor de diagnose ernstige dyslexie.
  • Iedere andere gelopen route leidt niet tot vergoeding en kan leiden tot financieel risico voor de ouder en/of de aanbieder.