Centrum voor Jeugd en Gezin
Crisis

Bij crisissituaties kunnen

Ouders, jeugdigen en professionals (huisartsen, kinderopvang, onderwijs) kunnen terecht bij:

 

Meldpunt Crisiszorg 0800 - 5099

Het meldpunt is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor professionals, ouders, jeugdigen of andere betrokkenen op het nummer 0800-5099. Bij het meldpunt kunnen alle acute (zorg)crisissituaties worden gemeld, ongeacht de leeftijd van de betrokkene. 

 

Veilig Thuis 0800-2000

Bij acuut gevaar voor de veiligheid of bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
 

Huisarts - Huisartsenpost

Voor spoedeisende psychiatrische hulpverlening (ernstige depressie, suïcidale neigingen, suïcide poging) terecht bij de huisarts of huisartsenpost. Zij beschikken over het centraal oproepnummer van de GGZ Crisisdienst.

 

Vrouwenopvang 0800 - 2000

Voor alle vrouwen uit de regio West-Brabant en hun kinderen in geval van huiselijk geweld. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

 

Specialistische Jeugdzorg

In het geval dat er een specialistische jeugdzorgaanbieder betrokken is kunnen ouders en jeugdigen daar terecht.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Etten-Leur en Zundert

Lees hier alles over onze bereikbaarheid.