Centrum voor Jeugd en Gezin
Crisis

Bij crisissituaties kunnen

Ouders, jeugdigen en professionals (huisartsen, kinderopvang, onderwijs) kunnen terecht bij:

 

Meldpunt Crisiszorg 0800 - 5099

Het meldpunt is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar voor professionals, ouders, jeugdigen of andere betrokkenen op het nummer 0800-5099. Bij het meldpunt kunnen alle acute (zorg)crisissituaties worden gemeld, ongeacht de leeftijd van de betrokkene. 

 

Veilig Thuis 0800-2000

Bij acuut gevaar voor de veiligheid of bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.
 

Huisarts - Huisartsenpost

Voor spoedeisende psychiatrische hulpverlening (ernstige depressie, suïcidale neigingen, suïcide poging) terecht bij de huisarts of huisartsenpost. Zij beschikken over het centraal oproepnummer van de GGZ Crisisdienst.

 

Vrouwenopvang 0800 - 2000

Voor alle vrouwen uit de regio West-Brabant en hun kinderen in geval van huiselijk geweld. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

 

Specialistische Jeugdzorg

Ouders en jeugdigen kunnen als er een specialistische jeugdzorgaanbieder betrokken is hier terecht.

 

Centrum voor Jeugd en Gezin Etten-Leur en Zundert

Lees hier alles over onze bereikbaarheid.