Cursussen & agenda
KIES

Inhoud

 

De KIES groep is bedoeld voor alle kinderen van gescheiden ouders. De scheiding moet wel minimaal een half jaar geleden hebben plaatsgevonden, omdat de eerste periode voor de kinderen vaak veel onrust en onduidelijkheid met zich mee brengt. Op het moment dat er afspraken gemaakt zijn rondom de omgangsregeling, huisvesting e.d. en er weer wat meer stabiliteit is, is er voor kinderen ruimte om de scheiding van zijn/haar ouders een plekje te geven.

De training is bedoeld voor jeugdigen van van 4 tot 8 jaar en van 8 tot 12 jaar en bestaat uit zeven bijeenkomsten.

 

Doel van de training

KIES is een spel- en praatgroep voor alle kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Kinderen kunnen het permanente karakter van de scheiding beter accepteren én ze leren om te gaan met de veranderingen die er door de scheiding zijn. Kinderen vinden het fijn om met elkaar te praten en te ervaren dat ze niet de enige zijn die een echtscheiding meemaken.

  • herkenning vinden bij andere kinderen
  • eigen situatie verkennen
  • scheiding van ouders beter begrijpen
  • leren omgaan met de veranderde situatie
  • weten hoe om te gaan met nieuwe situaties
  • leren hulp vragen
  • betere communicatie tussen ouders en kind (door aan te geven waar ze last van hebben)


Over de training

De KIES groep bestaat uit 7 bijeenkomsten met de kinderen. In elke bijeenkomst staat een thema centraal. De thema’s lopen parallel met de fasen van rouwverwerking. Thema’s zijn o.a. emoties, vertrouwen, hulp vragen en leren omgaan met de nieuwe gezinssituatie. Er wordt door middel van verschillende werkvormen stil gestaan bij het thema. Zo wordt er iedere week een verhaal verteld, maken de kinderen tekeningen en worden er rollenspelen gedaan.

De kinderen krijgen een eigen werkmapje, die ze na afloop mee naar huis mogen nemen.  Dit werkmapje is van het kind. Het kind bepaalt zelf of en aan welke ouder het mapje getoond wordt. Wel stimuleren we aan de kinderen dat beide ouders bij de inhoud van het boekje worden betrokken. Ouders kunnen hier zelf ook naar vragen bij hun kind.

Ouders ontvangen na iedere bijeenkomst een mailtje waarin vermeld staat aan welk thema we die bijeenkomst aandacht hebben besteed. Ook staan er tips in opgenomen hoe ouders hier met hun kind over in gesprek kunnen gaan.
 

Voorafgaand aan de groep vindt er een bijeenkomst voor de ouders plaats. Beide ouders worden hiervoor uitgenodigd. In deze bijeenkomst geven we ouders informatie over de inhoud van de KIES groep. Na afloop van de groep is er nog een evaluatiebijeenkomst, waarin we samen met de ouders in algemene zin terugblikken op de bijeenkomsten met de kinderen. Ouders kunnen zelf ervaringen met elkaar uitwisselen over wat ze gedurende de KIES groep bij hun kind gemerkt hebben.


Er vinden geen individuele oudergesprekken plaats. De KIES groep is echt bedoeld voor de kinderen. Alleen wanneer de KIES coaches zich zorgen maken over een kind zal, in overleg met het kind, een gesprek met ouders plaatsvinden.


Toestemming

Beide ouders dienen toestemming te geven voor deelname van hun kind aan de KIES groep, tenzij er eenhoofdig gezag is of het kind geen contact meer heeft met één van zijn/haar ouders.

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen iedere bijeenkomst aanwezig zijn. Bij te veel afwezigheid wordt het ontwikkelingsproces die we met de hele groep kinderen doorlopen verstoord. Kinderen kunnen om deze reden ook niet gedurende de KIES groep instromen.

Het is belangrijk dat beide ouders aanwezig zijn bij de ouderbijeenkomsten.

Tot slot is het belangrijk dat een kind gemotiveerd is om deel te nemen.


Data

Op 9 april starten we (bij voldoende aanmeldingen) met de nieuwe KIES groep voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar.

De training houdt in:

- Op 9 april vindt de informatiebijeenkomst voor ouders plaats. 

- Van 16 april tot en met 11 juni vinden de KIES bijeenkomsten plaats (uitgezonderd 23 en 30 april in verband met de meivakantie).

Op 18 juni vindt een evaluatiebijeenkomst voor ouders

Er zijn 7 KIES bijeenkomsten, op dinsdagmiddag van 15.45 tot 16.45 uur op de Kerkwerve in Etten-Leur. 

Alle kinderen uit de gemeenten Etten-Leur en Zundert zijn van harte welkom om deel te nemen.

Meer informatie

Organisatie
CJG / GGD West Brabant

Kosten
Gratis

Link
mailto:m.steen@ggdwestbrabant.nl

Contactpersoon
Marianne van Steen

Aanmelden via e-mail
m.steen@​ggdwestbrabant.nl